Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Trengs henvisning fra lege?
Osteopater er utdannet til å være selvstendig helsepersonell og opptrer i alle land som primærkontakter. Dette innebærer at pasienten oppsøker osteopaten direkte og uten henvisning fra lege.
Osteopaten samarbeider med fagpersonell innen tradisjonell medisin og henviser til skolemedisinsk undersøkelse/behandling dersom det er nødvendig.

Som engelsk autorisert osteopat og som manuellterapeut er jeg utdannet som primærkontakt. Det betyr at enhver kan henvende seg direkte til meg for undersøkelse og eventuell behandling. Man trenger ikke henvisning fra lege.
Undersøkelsesprosedyrene  er omfattende med sykehistorie, kliniske undersøkelser og funksjonstester. En god utredning er nødvendig for å finne årsak og virkning – og dermed tiltak. Hvis undersøkelsen gir mistanke om
aktiv sykdom er videre oppfølging hos lege en selvfølge. Som primærkontakt har jeg rett til å sykemelde samt henvise videre til nødvendige undersøkelser innen spesialisthelsetjenesten.

Dekkes behandlingskostnadene av Folketrygden? 
Nei, behandlingen må betales av pasienten. Osteopati er relativt ukjent i Norge, selv om behandlingskonseptet er velkjent i det meste av verden. Det finnes av den grunn ingen refusjonsordning fra folketrygden, og ingen osteopater har driftstilskudd fra kommune eller fylke. Forsikringsselskap kan dekke kostnadene ved behandling som er forårsaket av skader/ulykker.

Arbeider osteopaten med forebyggende tiltak?
Ja, osteopatien vurderer og kartlegger hvilke mekaniske enkeltelementer som kan forstyrre normal funksjon og resultere i at et menneske får dårlig helse. Informasjon om adekvat helse- og livsstil kan være av stor betydning. All behandling inneholder også tiltak for å hindre tilbakefall.

Hvilke reaksjoner kan forventes etter behandling?
Etter osteopatibehandling forventes reaksjoner i kroppen, normalt vil det skje en forbedring, umiddelbar eller etter en tid. Enkelte kan få en forbigående reaksjon (influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet, lett smerteøkning, hodepine, kulde/varme følelse og lignende).

Hva er fordelen med osteopatisk behandling?
Konvensjonell osteopatisk behandling fremmer riktig bruk av kroppen ved å balansere og nyansere spenningen av alt vev; øke elastisiteten og bevegeligheten, stimulere sirkulasjonen og øke utskillelsen av avfallsprodukter.
Dette bedrer muligheten til fysisk og mentalt samspill, noe som er viktig for at vi/mennesket skal fungere i harmoni med oss selv og ikke minst; å bedre kunne mestre ytre påvirkninger. En osteopat hjelper kroppen til å gjenvinne normal funksjon ved å behandle enhver mekanisk hindring eller blokkering som begrenser en alminnelig god helse.

Hvilke plager kan behandles?

Osteopati er egnet til å behandle både akutte og kroniske lidelser i hele kroppen.  
De aller fleste er velkjente og alminnelige, f.eks.:

 • Rygg / bekken problemer
 • Hofte / kne / ankel problemer
 • Nakke / skulder / arm problemer
 • Hodepinetilstander / svimmelhet
 • Idrettsskader
 • Problemer etter fall/ulykker (eks.whiplash)
 • Plager / redusert bevegelighet etter operasjoner
 • Plager / feilfunksjon pga. arr
 • Holdningsproblemer
 • Reumatiske tilstander
 • Barn med motoriske problemer
 • Gjentatte øre / nese / hals problem
 • Småbarnskolikk
 • Svangerskapsproblemer i bekken/rygg/bein (bekkenløsning)
 • Menstruasjonssmerter
 • Inkontinens
 • Bihuler / kjeve / ansiktsproblemer
 • Fordøyelsesproblemer

Alle kan ikke garanteres å bli friske. Er en skade av en slik art at vevet er ødelagt,
(akutt traume eller tidsavhengige slitasjeforandringer), vil osteopaten søke å stimulere kroppen til å erstatte eller utjevne den påfølgende funksjons/bevegelsesforstyrrelsen. Kroppens mulighet til å kompensere bevegelsestap er unik og kan utnyttes på en positiv måte.

Alle aldersgrupper kan behandles

Alle aldersgrupper kan behandles med osteopati da denne behandlingsformen er særpreget individuell og hvor hensynet til pasientens behov har første prioritet. Dette gjelder særlig med hensyn til sikkerhet både i valg av teknikker og ved tvil om pasientens diagnose og helsetilstand. Et samarbeid med den ortodokse medisin er absolutt.

Hvorfor oppsøke osteopat?
Pasienter søker som regel en osteopat for behandling etter skade, tap av
bevegelse og smertefulle tilstander, dvs. akutte eller kroniske tilstander. Forebyggende tiltak med fokus på overbelastning, livsstil og feilfunksjon er også en vesentlig del av det helsetilbud en osteopat kan gi. Dette er høyt prioritert for å unngå senskader og funksjonstap. Derfor er faktainformasjon om årsakssammenhenger til pasientens plager og forslag til egne tiltak viktige for et godt resultat.

Sikkerhet og effektivitet

Osteopater er utdannet som selvstendig helsepersonell med en faglig bakgrunn basert på medisinsk tradisjon og i alle land opptrer de som primærkontakter. Dersom osteopatisk undersøkelse og sikkerhetstester gir mistanke om aktiv sykdom eller strukturelle skader som: kreft, alvorlige smittsomme sykdommer, aids, diabetes, alvorlige hormonelle sykdommer, hjerte/kar lidelser eller alvorlige infeksjoner, henvises pasienten direkte til skolemedisinsk videreutredning og eventuelt behandling.

De behandlingsteknikker som brukes f. eks ved manipulasjon, blir bare benyttet etter nøye vurdering basert på den enkelte individs konstitusjon og etter anatomiske og nevrologiske sikkerhetskriterier og teste

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
90 66 66 70