Om meg

Mine kvalifikasjoner som osteopat

Jeg var ferdig utdannet fysioterapeut i 1976. Arbeidet med pasientene og deres plager utløste snart behov for mer kunnskap. Jeg startet derfor videreutdanning i manuell terapi. Denne varte i 3 år, og jeg var ferdig utdannet manuellterapeut i 1982. Min nysgjerrighet, kunnskapstørst og søken etter årsak, virkning og sammenhenger førte meg videre til utdanning i osteopati ved International Academy of Osteopathy, Belgia i 1992. 5 års studier og hardt arbeid ble fullført med eksamen i 1997.

I 1998 avsluttet jeg diplomeksamen ved samme institusjon hvor pilotstudie og forskningsoppgave om bekkenplager relatert til svangerskap ble presentert og forsvart. I tillegg tok jeg teoretisk og praktisk eksamen innen medisinske og osteopatiske fag, osteopatisk forståelse og teknikker.I 2000 tok jeg som første norske min akademiske grad i osteopati , BSc(Hons)in Osteopathic Medicine. Det inkluderte 3 skriftlige arbeider og et eget forskningsarbeide. Mitt arbeide handlet om sammenheng mellom bevegelsen i korsryggen og bevegelsen i ankel/legg.

England har egen lov om osteopati som ble vedtatt i 1993. For å kvalitetssikre min utdanning og kvalifikasjoner som osteopat gjennomgikk jeg i år 2000 omfattende personlig og faglig evaluering av det statlige autorisasjonskontoret for osteopati i England ( General Osteopathic Council). Jeg ble godkjent som engelsk autorisert osteopat og var det inntil jeg pensjonerte meg. Denne godkjenningsordningen innebærer krav til årlig dokumentert faglig vedlikehold.

Siden avslutning av studiene har jeg vært flere ganger i året på ulike kurs og konferanser, spesielt i Storbritannia og USA, med fokus på barn og deres utvikling og plager. Jeg er nå i gang med femårig kursrekke i biodynamisk osteopati.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
90 66 66 70